Anton Darovic , 07/28/2011

Obisk kmetije Petra Meutesa v Nemčiji

Foto: Anton Darovic

Na strokovni ekskurziji v Nemčiji, ki jo je pripravilo Govedorejsko društvo Kamnik, smo obiskali tudi kmetijo Petra Meutesa v Rommersheimu, ki je član rejske organizacije RUW (Rinder-Union West). Osnovna dejavnost na kmetiji je intenzivna prireja mleka.

V hlevu imajo več bikovskih mater in iz njihovega hleva je prek 50 bikov, ki jih uporabljajo za osemenjevanje. Skupaj z njihovimi potomci pa ima korenine v njihovem hlevu že več kot 300 bikov za osemenjevanje. V hlevu imajo kravo, ki dobila za telesne lastnosti oceno EX 95 (ekscelent 95 točk), kar je najvišja ocena za telesne oblike krave črno-bele pasme. Pripeljali so jo na German Holstein Schau 2011 – nemško državno razstavo črno-bele in holštajnske pasme, na dražbi pa je bila naprodaj njena potomka.

Eden redno zaposlen in dva praktikanta

Kmetija je na nadmorski višini 460 metrov, imajo 870 milimetrov letnih padavin, povprečna letna temperatura pa je 7,4 °C. Goveja čreda šteje 190 krav molznic črno-bele in rdeče holštajnske pasme, 210 glav mlade živine in 50 bikov, prihodnjih plemenjakov. Plemenske bike prodajajo na vzrejnih dražbah, ki jih organizira njihova rejska organizacija. Obdelujejo 168 hektarjev kmetijskih površin, na katerih je 85 hektarjev travnikov, 83 hektarjev pa njiv, od katerih imajo 50 hektarjev posejanih z žiti, 33 hektarjev pa s koruzno silažo. Na kmetiji je polno zaposlen gospodar Peter, žena je zaposlena kot 0,2 delovne moči, enako tudi gospodarjeva mati, ves čas imajo dva praktikanta, ki predstavljata 1,4 polne delovne moči. Tako je skupno na kmetiji 2,8 polne delovne moči.

Načrten razvoj kmetije

Kmetija se od leta 1970 intenzivno razvija, pomembne razvojne korake so naredili v nekaterih letih:

- 1972  – komasacija kmetijskih zemljišč in preselitev na zdajšnjo lokacijo iz vasi, imeli so petnajst krav molznic,

- 1974  – gradnja novega hleva za prosto rejo 50 krav molznic,

- 1987  – povečanje hleva za šestnajst krav molznic,

- 1997  – gradnja novega hleva za prosto rejo 110 krav molznic,

- 2000  – novogradnja odprtega hleva za vzrejo telet,

- 2001  – preureditev starega hleva za vzrejo mlade živine,

- 2004  – podaljšanje hleva za krave molznice za 40 metrov na skupno dolžino 100 metrov,

- 2006  – gradnja skladišča za krmo,

- 2008  – gradnja še enega odprtega hleva za vzrejo telet, povečanje koritastih silosov, asfaltiranje dvorišča in gradnja jame za gnojevko,

- 2009  – namestitev fotovoltaične elektrarne moči 200 KW na streho hleva.

 

S povečevanjem kmetije sta se povečala tudi število krav molznic in njihova proizvodnja, ki pa je bila takšna:

leto

število krav

mleko kg

maščobe %

beljakovine %

1987

60

6286

3,74

3,3

1995

88

8208

4,11

3,4

2000

100

10.661

3,97

3,38

2008

152

11.492

4,29

3,43

2010

172

11.347

4,29

3,41

 

Na kmetiji ničesar ne prepuščajo naključju, pri svojem delu se trudijo za nekatere pomembne cilje:

-          živalim prilagojena reja, njihovo počutje naj bo vedno najboljše možno,

-          trajnostno kmetijstvo, stalen razvoj kmetije z upoštevanjem ljudi, živali in okolice,

-          velika intenzivnost reje v prireji mleka in vzreji vrhunskih živali,

-          pravilna oskrba živali, posebej še v zavedanju, da tele je "krava za jutri",

-          strukturiranje dela na kmetiji: kaj je posebno pomembno da naredimo danes,

-          vseživljenjsko učenje: izšolali so že številne mlade fante in dekleta s praktičnim delom na njihovi kmetiji, vedno iščejo nova znanja in izkušnje,

-          transparentna kmetija, odprti so do javnosti, svoje izkušnje in znanje prenesejo vsem, ki ga želijo.

Kmetija je po svojem razvoju in naravnanosti lahko zgled tako rekoč vsaki kmetiji. Seveda so razmere v Sloveniji glede velikosti gospodarstev drugačne, vendar pa velja: ne glede na velikost kmetije moramo biti vedno čimboljši, kar najboljši v danih razmerah. Govoriti le, kako je težko in slabo, ne pomaga nikomur, še najmanj pa nam, ki od kmetovanja živimo. Kadar je tako slabo, da ne gre več naprej je bolje poiskati drugo dejavnost, zemljo pa prepustiti tistim, ki jo želijo obdelovati.

 

view counter