Tina Žgajnar, 09/17/2011

Na ekološki kmetiji Žgajnar pridelujemo zdravo mleko

Foto: Mlekarna Krepko

Skrb za zdravje in zadovoljstvo potrošnikov je glavno vodilo  naše kmetije, zato nikakor ne moremo dopustiti, da se v medijih pojavljajo napačne informacije, ki temeljijo na nestrokovnem delu Zveze potrošnikov Slovenije.

 

V zadnjih dneh so naši potrošniki iz medijev dobili neverodostojno informacijo, da se na kmetiji Žgajnar prideluje zdravju škodljivo mleko. Do povzemanja takšnih informacij je prišlo zaradi objave podatkov s strani Zveze potrošnikov Slovenije. Pri njihovem testu kvalitete mleka iz mlekomatov je namreč prišlo do kršenja predpisov, ki urejajo vzorčenje in analiziranje surovega mleka. Njihovo nestrokovno delo je povzročilo, da je javnost prejela napačne informacije, kar je nedopustno tako iz vidika varstva potrošnikov, kot iz vidika zavarovanja proizvajalca.

 

Naša kmetija prideluje visoko kvalitetno mleko, kar potrjujejo številni testi, ki so jih izvedli usposobljeni in pooblaščeni organi pri laboratorijih, ki so za tako delo akreditirani v skladu z evropskimi standardi. Pri testu, ki ga je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije, so bila vsa ta načela kršena, saj ni jasno, kateri referenčni laboratorij je izvedel analiziranje in katera metoda analize je bila uporabljena. Prav tako ni znan postopek vzorčenja, saj mora biti vzorec odvzet na pravilen način, vzame pa ga lahko samo pooblaščena oseba, ki je za to delo posebej usposobljena. Ker na kmetiji razpolagamo z rezultati analiz, ki temeljijo na pravilnem vzorčenju in pravilnem analiziranju v referenčnem laboratoriju, lahko utemeljeno trdimo, da so rezultati objavljeni v medijih napačni in neverodostojni. Te navedbe dodatno potrjuje dejstvo, da mi kot proizvajalcu ni bila dana možnost, da sem prisoten pri postopku vzorčenja ali da se odvzame dvojnik vzorca, ki kasneje lahko služi dodatni preveritvi z referenčno metodo.

 

Uredba o izvajanju delov določenih Uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/05, 66/06, 70/08, 72/10) določa, da se vzorčenje in analize opravljajo skladno z Uredbo 882/2004/ES. Ta uredba določa metode vzorčenja in analiz ter uradne akreditirane laboratorije EU, ki lahko izvajajo analize. Le vzorčenje po predpisanem postopku in analiziranje v pristojnih laboratorijih lahko prinese zanesljive rezultate, ki lahko služijo zavarovanju potrošnikov.

 

Zaradi vsega navedenega trdim, da je moje mleko po uredbi 2073/2005 glede prisotnosti bakterije  listeria monocytogenes neoporečno. ZPS je testiranje za to bakterijo izvedlo popolnoma nestrokovno in ne upoštevajoč predpise. Z objavljenim rezultatom, ki temelji na nepravilnem vzorčenju in analizi, mi je bila povzročena velika gospodarska škoda, za katero bom zahteval ustrezno povračilo. Svojo trditev podpiram tudi z rezultati analiz referenčnih laboratorijev, iz katerih je razvidno, da je test na prisotnost bakterije listeria monocytogenes negativen.

 

Pri testiranju živil je nujno, da so postopki natančno normirani in da jih lahko izvajajo samo pristojne osebe, saj lahko že manjša malomarnost na primer  pri odvzemu vzorca povzroči vnos sporne bakterije.

 

Če bi Zveza potrošnikov Slovenije resnično želela varovati nas potrošnike, bi morala svoje  rezultate nemudoma predstaviti javnosti in zahtevati takojšnje ukrepanje pristojnih institucij in ne čakati na objavo več kot tri mesece. Hude obtožbe na račun proizvajalca po dobrih treh mesecih od testa so zgolj povzročile veliko gospodarsko škodo in nikakor ne zavarovanje potrošnikov, ki so zaradi nestrokovnega dela izvajalca testa zgolj zbegani glede uporabe surovega mleka.

 

Naše mleko je zdravo in kvalitetno mleko, za kar si prizadevamo vsak dan s skrbnim delom, ki sledi vsem smernicam s področja varne hrane, saj je naše vodilo zadovoljstvo naših strank. Kvaliteta mleka je pod stalnim nadzorom služb, ki so za to pristojne in kompetentne. Tega dejstva nam ne morejo odvzeti niti lahkomiselne in nestrokovne poteze Zveze potrošnikov Slovenije. Vsi potrošniki ste vabljeni k uživanju mleka iz naših mlekomatov.

view counter