Matjaž Emeršič, 08/31/2011

Mučenja ovac na posestvu Belvedur ni bilo

Foto: Veterinarska uprava RS

Zaradi suma mučenja ovac na posestvu Belvedur je uradni veterinar Veterinarske uprave RS, Območnega urada Koper, opravil prvi pregled na tej  farmi 18. 8. 2011. Pri pregledu so ugotovili, da so bile ovce nastanjene v hlevu, kjer imajo na voljo krmo in vodo v betonskih koritih. Skrbnik pa je bil tudi opozorjen na dolžnost pravilne oskrbe živali in vodenje vseh predpisanih evidenc.

 

Ponovni pregled je uradni veterinar OU Koper opravil dne 26. 8. 2011 in tudi tokrat so imele živali na voljo krmo in vodo.  Pri obeh pregledih torej ni zaznal znakov mučenja živali, saj so bile živali v solidnem rejnem stanju. Uradni veterinar je skrbniku 29. 8. 2011 odredil, da zagotovi poškodovani živali veterinarsko oskrbo, kar je le ta opravil še istega dne. Opravljen je bil  odvoz in sekcija (zaradi ugotavljanja vzroka pogina) poginjene ovce, kar je opravil Nacionalni veterinarski inštitut pri Veterinarski fakuleteti.

 

Da pa bi zagotovili čim večjo objektivnost, je bil 30. 8. 2011, opravljen ponovni inšpekcijski pregled, pri katerem so sodelovali  štirje uradni veterinarji OU Koper. Na posestvu je bil prisoten tudi veterinar veterinarske postaje Koper, ki je opravil poseg pri poškodovani ovci. Uradni veterinarji so ugotovili, da imajo ovce v času pregleda na razpolago sveže seno in vodo, lizalni kamen, ječmen in koruzo. Na posestvu, kjer je bilo na dan pregleda 62 ovac,  je bilo na zalogi še približno 1000 bal sena (ena bala tehta 30 kilogramov). V hlevu so bila tri betonska korita polna vode, ovce imajo prost izhod na tri čredinke v skupni velikosti 4000 m², ena od teh je izpašena. Voda je zagotovljena tudi na paši, tako da veterinar in uradni veterinarji na živalih niso našli znakov mučenja.  Kljub vsemu so skrbniku živali odredili vodenje dnevnika veterinarskih posegov, ki ga na posestvu ni bilo ter vodenje evidence dostave vode. Dokazila o tem je moral dostaviti na OU Koper do 31.8.2011 do 8. ure.

view counter