asist. dr. Štefan Pintarič, dr. vet. med., 07/27/2011

Izberimo različne načine zatiranja insektov

Kot možnost zatiranja insektov pri ekološkem načinu kmetovanja in dopolnilo pri dezinsekciji lahko izvajamo tako imenovan fizikalni način dezinsekcije. Ena možnost je vpliv temperature. Vemo, da se število insektov v zimskem obdobju zelo zniža, na kar predvsem vpliva mraz. Tudi temperatura nad 45°C zavre razvoj insektov. Omenili smo že, da samice muh odlagajo jajčeca v globino do petnajst centimetrov, oziroma če je gnoj rahel, lahko še nekoliko globlje. Če posnamemo plast gnoja s kupa in ga zakopljemo globlje v kup, bomo z biotermičnimi procesi uničili razvojne oblike muh. Raziskovalci namreč poročajo, da je približno 95 odstotkov vse mušje zalege v razvojni obliki in le pet odstotkov je odraslih osebkov! Muhe zelo privlači svetloba. Tako lahko na tržišču najdemo svetlobne vabe, ki so kombinirane z električnimi. Svetloba privlači insekte, ki se v letu dotaknejo električne mreže; ta jih omami in padejo na pladenj, na katerem je kemična snov (insekticid), ki jih pokonča. Pomembno je, da je mreža pod napetostjo z izmeničnim tokom 450–500 MHz. Če je frekvenca toka nižja, insekt raznese in mikroorganizmi se razpršijo po prostoru, kar pomeni nevarnost za zdravje živali in ljudi. Insekte lahko polovimo v mehanske pasti. Pri tem uporabljamo lepilne trakove in pasti, ki jim dodajamo feromonske vabe (spolne hormone), ali pa površine pasti poslikamo z obrisi muh oziroma črnih pik.

Med fizikalne načine odstranjevanja insektov uvrščamo tudi odstranjevanje odpadkov in gnoja ter mešanje gnojevke. Če imamo možnost odstranjevanja gnoja in mešanja gnojevke, bi bilo dobro to opraviti s stališča dezinsekcije v intervalih razvoja insektov, kar je odvisno od temperature okolja (glej preglednico).

Kemični način zatiranja

Veliko je kemičnih snovi, s katerimi lahko uničujemo insekte, pogosto pa te škodljivo vplivajo na zdravje živali in ljudi. Zato je pri uporabi potrebna previdnost. Tudi pri kemičnih načinih zatiranja insektov ne bom navajal posameznih učinkovin ali celo preparatov posameznih proizvajalcev, ker insekti zaradi svoje velike sposobnosti razmnoževanja in prilagajanja hitro postanejo odporni ter moramo vsako leto ali celo večkrat v posameznem letu izbirati različne kemične snovi. Vaš veterinar zagotovo spremlja tudi to problematiko in izbira sredstva, ki so na nekem področju najbolj učinkovita, zato se za izbiro insekticida obrnite nanj.

Želel pa bi podati nekaj nasvetov, ki bodo povečali uspeh in učinkovitost kemične dezinsekcije.

Pri zatiranju muh radi uporabljamo sredstva v prahu ali granulah, ki jih pripravimo kot raztopino in jih razpršimo z brizgalkami okrog okenskih okvirjev, stebrov, po razpokah v stenah, v slepih prezračevalnih jaških in drugod, kjer smo muhe opazili. Pri tem pazimo, da sredstva ne pršimo po živalih in da smo sami dobro zaščiteni. Sredstvo za pršenje pripravimo po navodilih proizvajalca. V preparatih proizvajalec ponavadi doda tako imenovane atraktante, torej sredstva, ki privlačijo insekte. Atraktante dodajamo zato, ker jih sama aktivna kemična snov ne privlači. Tako insekti ne bi prišli v stik z insekticidom in sredstvo ne bi delovalo. Za insekte so najzanimivejši atraktanti spolni hormoni (feromoni). Vendar pa atraktanti niso tako dolgo obstojni, kot traja učinkovitost aktivne snovi, zato poleg pripravka dodajmo sladkor. Ta je še dodatno privlačno sredstvo, s čimer se poveča in podaljša učinkovitost insekticida. Tako priporočam, da na pet litrov pripravljene raztopine dodate približno pol kilograma sladkorja.

Insekticide lahko nanašamo tudi v obliki premazov. Pri tem dodamo manj vode. Insekticid nanašamo s čopičem na stene, stebre in druga podobna mesta. Površine morajo biti očiščene. Premaz lahko nanašamo tudi na trši karton, ki ga pritrdimo na predelih, kjer so muhe in nam ni v napoto.

Za plazeče insekte škropljenja in premazi niso najbolj primerni. V ta namen najpogosteje uporabljamo insekticide v obliki vab. Če so prostori suhi in zaščiteni pred vremenskimi vplivi, bi lahko insekticid nanesli na površine v obliki prahu ali tudi mikrokapsul, ki pa jih pršimo.

Podaljšano delovanje insekticida je odvisno od oblike pripravka. Tako ni vseeno, ali je insekticid v emulziji, v prahu in ga pripravimo kot vodno raztopino, ali je mikroinkapsuliran. V vseh primerih imamo lahko enak insekticid, vendar je v različnih oblikah delovanje različno dolgo. Zato pred nakupom insekticidov preberimo,e za kakšne površine je namenjen.

Kadar noben način dezinsekcije nima učinka, lahko prazen hlev zaplinimo ali, kot temu pravimo strokovno, opravimo postopek fumigacije. To je postopek, v katerem z insekticidom v obliki plina zaplinimo celoten objekt. Pri tem moramo objekt zatesniti, in ga včasih tudi celega prekriti s PVC-folijo. V objektu moramo po navodilih proizvajalca ustvariti zadostno koncentracijo insekticida v obliki plina in delovati mora dovolj dolgo. Kakšna je koncentracija insekticida v prostoru, merimo z merilnimi aparaturami. Po končani fumugaciji je potrebno hlev dobro prezračiti. Postopek fumigacije lahko opravi le strokovno izurjena služba z ustrezno opremo!

view counter