asist. dr. Štefan Pintarič, dr. vet. med., 07/26/2011

Insekti in prireja mleka (1.del)

Čeprav smo komaj čakali toplejše dni, pa z njimi pridejo tudi nekatere nevšečnosti, kot so insekti. Pri insektih nas ponavadi moti njihova prisotnost, ki vznemirja tako ljudi kot živali. Večinoma se ne zavedamo tudi drugih nevarnosti, ki jih prinašajo za zdravje živali. V prispevku so predstavljeni pomen insektov za zdravje živali, nekaj najpogostejših predstavnikov in načini zmanjševanja njihove številčnosti ali, kot jih strokovno imenujemo, dezinsekcija.

Insekti so pogost spremljevalec v živinoreji. Prisotnost hranilnih snovi, iztrebkov, ustrezna temperatura, vlaga, ogljikov dioksid ter amoniak so dejavniki, ki privlačijo insekte ter omogočajo njihov obstoj in razmnoževanje. S povečevanjem njihove številčnosti se povečuje nadlegovanje živali, ki jih insekti vznemirjajo s tem, ko se gibajo pod njimi ali pa jih preletavajo. Insekte privlači vlaga, zato živalim silijo v oči in telesne odprtine, kar pa na živali vpliva stresno, težave pa prinaša tudi rejcem živali.

Zaradi insektov se zmanjša prirast živali. Ugotovili so, da se ob povečani številčnosti insektov zniža prirast živali za 2-3 % in prebavljivost do 13%.

Insekti lahko neposredno povzročijo vnetja oči, dihal, črevesja, vnetja in nagubanost kože, alergije, lahko se poviša telesna temperatura živali, dihanje živali in pospeši njihov srčni utrip. Insekti so prenašalci številnih virusnih, bakterijskih in glivičnih bolezni. Prenašajo tudi parazite. Kot zanimivost naj navedem, da lahko muha na svoji površini prenese do sedem, v prebavilih pa do 25 milijonov mikroorganizmov!

Živalska krma predstavlja hranilne snovi tudi za insekte, in ko se z njo prehranjujejo, spreminjajo njeno kakovost ter pospešijo kvarjenje. Obenem pa krmo onesnažijo s povzročitelji bolezni in s svojimi strupi (toksini).

Insekti povzročajo tudi škodo na gradbenih materialih, saj z iztrebki zamašijo odtoke in cevi ter povzročajo nečistoče. Nenazadnje imamo z zatiranjem insektov stroške.

Izvor insektov in vpliv okolja na njihovo številčnost

Za svoj razvoj potrebujejo insekti hranilne snovi, ki jih najpogosteje najdejo v iztrebkih živali, hlevskem gnoju, trdni gnojevki, kuhinjskih odpadkih in še kje. Na kmetijah, v hlevih in na gnojiščih so torej dobre razmere za razmnoževanje insektov in ko se ti prekomerno razmnožijo, se lahko preseljujejo na druga območja. Tako lahko s prevozom stvari s kmetije drugam v kratkem času premagajo velike razdalje. Ob ugodnih razmerah se lahko njihova številčnost zaradi dobre sposobnosti razmnoževanja hitro poviša.

Na številčnost insektov ima okolje velik vpliv. Iz lastnih izkušenj vemo, da se številčnost insektov v zimskem obdobju močno zniža. Tako je eden od pomembnih dejavnikov pri njihovem razmnoževanju temperatura.

Preglednica1: Prikaz dolžine razvojnega kroga hišne muhe pri različnih temperaturah okolja

 

 

Temperatura okolja

35 ºC

30 ºC

25 ºC

20 ºC

16 ºC

prekinitev razvoja

temperatura, ki uniči razvojne oblike muhe

Čas razvoja v dnevih

8–10

10–12

14–16

24–27

45–51

12 ºC

45 ºC

 

Opazimo lahko, da se številčnost insektov (npr. komarjev) zniža v daljših sušnih obdobjih. Poleg temperature in vlage na to pomembno vplivajo tudi svetloba in hranilne snovi.

view counter