Irena Ule, 10/21/2011

Francka Javeršek je Kmetica leta 2011

Izbor za Kmetico leta 2011 že devet let zapored pripravlja Zveza kmetic Slovenije, ki združuje številna društva podeželskih žena, deklet in kmetic. Ideja je bila, da se ta naslov podeljuje 15. oktobra, ki je razglašen za Svetovni dan kmetic, le da se je tokrat izbor dogajal 18. oktobra, in sicer spet v Zagorju ob Savi. Slovenske kmetice smo torej skupaj počastile svetovni dan kmetic in podelile tudi nagrade za najboljše fotografije in slike na temo domače živali- perutnina. Prispelo je 24 čudovitih del.

 

Kako poteka izbor kmetice leta? Se kandidatke sprehajajo po odru in potem sodniki podeljujejo točke? Še zdaleč ni tako, saj ta naslov pomeni čast in priznanje za delo, ki ga je opravila v svojem delu. Letos je bilo šestnajst kandidatk iz vse Slovenije in vsaka s svojo življenjsko zgodbo. Prav vse zgodbe so bile bogate in s svojim delom so kandidatke pustile pečat ter naredile veliko za kmetice in tudi za vse druge.

 

Komisija, v kari članice Zveze kmetic Slovenije pregleda prispele vloge in oceni na osnovi pravilnika. Posamezne dejavnosti točkujejo, upoštevajo pa tudi splošni opis. Izmed 16 kandidatk iz vse Slovenije je bila na izboru za letošnjo Kmetico leta izbrana Francka Javeršek iz Kristan Vrha in dolgoletna predsednica Društva kmetic Ajda, ki je ob koncu dejala, da ta naslov sprejema kot nagrado vsem slovenskim kmeticam. Kako izjemna ženska je Francka pa pove že to, da je  Društvo kmetic Ajda je eno najbolj aktivnih na območju Obsotelja in Kozjanskega, saj delujejo na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah. Vendar se njena veličina ne izkazuje le v širšem delovanju, ampak tudi v delu na domači kmetiji in družini. Še vedno aktivno kmetuje, gospodinji in poleg svojih otrok je bila tudi dobra rejnicam mnogim otrokom. Ob tem skromno pove, da se je za rejništvo odločila zato, ker je prepričana, da noben otrok ne bi smel tega najbolj občutljivega obdobja preživeti lačen in brez topline.

 

Izbrana je bila torej Javeršek Francka. Našemu praznovanju se je pridružil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, podpredsednik KGZS Branko Tomažin, direktor Ljubljanskega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Benec, direktor Kmečkega glasa Peter Zadel in še drugi gostje, ki z nami tudi sicer sodelujejo. In ob koncu se v imenu Zveze kmetic Slovenije zahvaljujemo vsem kmeticam in jim želimo še več uspešnega dela tudi v prihodnje.

view counter