Darinka Sebenik, 08/29/2011

Barbara Kolar je Mlada kmetica 2011

Foto: Dragica Heric

Letošnji izbor mlade kmetice, ki ga organizirata Kmečki glas in Zveza kmetic Slovenije, je bil deseti po vrsti. Izbor je potekal v kraju, od koder prihaja zadnja zmagovalka izbora in lani je to bila Ladi Klemen, iz Blodnika nad Trojanami. V Zagorju je torej ob izjemni podpori  Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat potekal izbor med dvanajst izbranimi mladimi kandidatkami za naslov Mlade kmetice leta 2011. Vse so bile odlične, najboljša pa Barbara Kolar, iz Društva kmetic Ajda (predsednica Francka Javeršek), ki je imela letos veliko več znanja in tudi kanček več sreče, kot leto poprej. To pomeni, da bo prihodnje leto izbor občini Podčetrtek. Drugo mesto si je priborila Silvija Skrivarnik (kandidatka Društva kmetic Mislinjske doline) iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, tretje mesto pa si je priborila Darja Pogačar  (kandidatka Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake Mlinše Kolovrat) iz Raven nad Izlakami.  

 

Barbara Kolar je po izobrazi trgovka, čeprav prihaja iz hribovske kmetije, ki pa je bila namenjena njenemu bratu. Poroka z Ivanom pa je pomenila, da je spet prišla na kmetijo, ki obsega 18 hektarjev, od tega je osem hektarjev njiv, sedem hektarjev travnikov, ostalo pa je gozd. Osnovna dejavnost je reja živine (25 glav govedi), malo je poljedelstva in seveda imajo tudi 2000 trsov na Bučki Gorci, saj so to znani slovenski vinorodni kraji. Ker je kmetija premajhna za preživljanje, je izven kmetijstva zaposlen tudi mož Ivan, s katerim imata dva sinova, 17-letnega Roka in 13-letnega Kevina. Na kmetiji tako vsi delajo v prostem času.

view counter