Darinka Sebenik, 08/30/2011

Bakterija, ki povzroča mrzlico Q – v mleku je, v kravah ne

Foto: Darinka Sebenik

Prejšnji teden je Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj objavil naslednje opozorilo: Veterinarske uprave Republike Slovenije Območni urad Kranj nas je 25. 8. 2011 obvestil, da so v okviru rutinskega vzorčenja surovega mleka na treh mlekomatih na Gorenjskem odkrili prisotnost bakterije Coxiella burnetii. Na posestvih, od koder je okuženo mleko prišlo, Veterinarska uprava že oziroma še izvaja ukrepe, vendar bolezni pri živalih niso opazili. Odredili so ukrepe za zaščito potrošnikov z obveznim navodilom na mlekomatu uporabnikom, da je treba mleko pred uporabo obvezno prekuhati.

 

Bakterija Coxiella burnetii namreč lahko povzroča bolezen mrzlico Q, ki se prenaša z živali na človeka in jo najdemo po vsem svetu. Omenjena bakterija se lahko prenaša z aerosoli ali neposrednim stikom; prenaša se tudi z zaužitjem. Okužbe pri živalih so lahko prisotne več let, lahko pa tudi vse življenje. Organizmi se pri živalih naselijo v mlečnih žlezah, vimenskih bezgavkah, maternici, posteljici in zarodku; bakterije se lahko ob naslednjih brejostih ali laktacijah izločijo v mleko, posteljico in izcedke iz reproduktivnih organov. Pri prenosu imajo pomembno vlogo klopi, ki lahko okužbo prenesejo tudi na udomačene živali. Večino okužb pri ljudeh povezujemo z govedom, ovcami in kozami.

 

Z Veterinarske uprave RS pa so povedali, da če v mleku iz mlekomata ob pregledu ugotovijo prisotnost bakterije Coxiella burnetii, uradni veterinar začasno prepove prodajo surovega mleka ali pa odredi obveščanje potrošnikov z napisom, da je potrebno mleko obvezno prekuhavati. Tako so ravnali ob zadnjem primeru, odkritem na Gorenjskem, obstaja pa tudi druga možnost, in sicer da lastnik mlekomata zamenja dobavitelja. Kadar odkrijejo omenjene bakterije v mleku se opravi pregled celotne črede in klinično pregleda živali, vendar v odvzeti vzorci niso pokazali znakov Q mrzlice.

 

Glede prisotnosti bakterije v mleku in nevarnosti si več lahko preberete na:

http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/mrzlicaQ.pdf

 

Po zadnjih raziskavah je v mleku bila bakterija Coxiela burnetii, ki povzroča mrzlico Q, pri pregledanih živalih pa ne. Vprašanja od kod bakterija v mleku na mlekomatih, če bakterije ni v živalih, je torej logično in upravičeno.

view counter