Jerica Potočnik, KGZS, 10/24/2011

Alojz Mlakar - Inovativni mladi kmet 2011

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) sta v Križevcih pri Ljutomeru, v petek, 21. Oktobra 2011, na petem izboru Inovativna mlada kmetica / Inovativni mladi kmet razglasila zmagovalca - Alojza Mlakarja iz Zgornje Ložnice.

 

Podpredsednik KGZS, Branko Tomažič, je na prireditvi povedal, da je bil pomen inovativnosti v zadnjem času premalo poudarjen in so takšne prireditve nujne, da vzpodbujamo mlade k iskanju novih možnosti. »Treba je imeti ideje in ustvarjati, saj samo delo ni dovolj. Brez inovativnost naše kmetije ekonomsko ne bodo uspešne,« je še dodal Tomažič.

 

Predsednik Zveze slovenske podeželske mladine Rok Roblek pa je prepričan, da znajo mladi na svojih kmetijah narediti ogromen napredek. Hkrati pa si želi, da bi tudi ljudje izven kmetijstva spoznali pomen te dejavnosti in dovolj visoko cenili poklic kmeta.

 

Letos sedem kandidatov

Za naziv Inovativne mlade kmetice oziroma Inovativnega mladega kmeta se je letos potegovalo sedem kandidatk oziroma kandidatov. Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativnost pri mladih. KGZS in ZSPM s tekmovanjem širita in poglabljata znanje mladih nosilcev in nosilk kmetijskih gospodarstev, preverjata praktično usposobljenost mladih kmetic in kmetov ter jih motivirata za nadaljnje inovativnosti. Namen tekmovanja je tudi popularizirati kmetijstvo in podeželje, spodbujati pozitivno tekmovalnost in druženje med mladimi.

 

Strokovna komisija pod vodstvom Andreje Krt Stopar je pri kandidatih in kandidatkah ocenjevala inovativnost ideje, trajnost projekta, vključenost vidika zaščite okolja, vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje, napoved ekonomskega učinka in tržno usmerjenost kmetije.

 

Nagradili novost pri postavljanju protitočne mreže

Inovativni mladi kmet 2011 Alojz Mlakar

 

 

 Inovativnost zmagovalca letošnjega izbora Alojza Mlakarja se kaže v pristopu k preusmeritvi kmetije v sadjarstvo in inovaciji pri postavitvi protitočne mreže. Njena posebnost je, da je nosilna konstrukcija za pol metra višja od običajne, kar prispeva k izboljšanju kakovosti pridelanega sadja in večjim hektarskim donosom. 

 

Po prireditvi je Alojz Mlakar povedal, da je ponosne na osvojeni naslov Inovativni mladi kmet. »To je potrdilo, da smo na dobri poti in spodbuda, da bom z inovativnostjo nadaljeval tudi v prihodnje,« je povedal in  dodal, da ga k inovativnosti sili delo samo. »Pri različnih delih si namreč poskušaš delo čimbolj olajšati, to pa je možno samo z novimi idejami, rešitvami – torej inovativnostjo,« je zaključil Mlakar.

view counter