Tončka Jankovič, 10/19/2011

Adlešiške Kresnice v Beogradu!

Foto: Tončka Jankovič, Boris Grabrijan

Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči združuje več kot 70 pevk, pevcev, plesalcev in tamburašev, ki negujejo dediščino pesmi, plesa ter oblačil svojih prednikov. Vse to se na večjem območju Bele krajine še vedno ohranja in prenaša iz roda v rod. Nekatere skupnosti so svoje bogato izročilo delno ali celo popolnoma izgubile, v Adlešičih pa je stanje boljše saj še vedno tradicionalno pridelujejo in predelujejo lan, kot tudi nekatere druge domače obrti.

 

Pesmi, ki jih poje predvsem starejša generacija iz Bojancev, Marindola in Milič in so poznane kot»uskoške«, so zanimive tudi drugim prebivalcem jugovzhodne Slovenije, nekatera naselja pa so jih prevzela kot del dediščine tega območja. Kot tako pa  jo ohranjajo in predstavljajo Kresnice iz Adlešič, ki so del te pesemske dediščine v nedeljo, 16. oktobra 2011, predstavile v Beogradu, v sklopu festivalov BEM - "Pesmi Srbov graničarjev".

 

Adlešiške Kresnice je prvič slišal peti prof. dr. Dimitrije O. Golemovič, leta 2008 v Kikindi, na Mednarodnem festivalu narodnih orkestrov FENOK, kjer so nastopile s tamburaši iz Adlešič. Po treh letih so Slovenke – tokrat s predstavitvijo srbske dediščine, spet obiskale srbsko prestolnico. Pri izboru pesmi je Kresnicam pomagal dr. Marko Terseglav, slovenski etnolog in literarni zgodovinar, katerega znanstveno raziskovalno delo zajema tudi zbirko pesmi »Uskoška dediščina Bele krajine. KUD Božo Račič je z dr. Terseglavaom sodeloval pri snemanju dokumentarnega filma režiserja Zdravka Pečenka »Uskoška dediščina Bele krajine«, pripravljajo pa tudi že nov dokumentarni filmski zapis, ob stoletnici prvih zvočnih posnetkov, ki jih je davnega 1914 leta na Preloki in v Adlešičih posnel dr. Juro Adlešič, adlešiški rojak in pozneje župan mesta Ljubljana.

view counter